Fall Dusk, 2012, 8 x 11 Monotype © Emily Newmann Portfolio